Accessibility options :

Langues disponibles :

Content:

ZipZap! Woordspelingen van 26 letters

Hier volgt een zin met alle 26 letters van het alfabet:

‘Servez ce whisky aux petits juges blonds qui fument.’

Afkortingen

Afkortingen worden weergegeven door letters, (meestal de eerste letter van elk woord). Ze worden steeds vaker gebruikt in het dagelijkse en professionele leven.

Sommige worden niet meer omgezet :

  • VO:Version Originale (originele versie), bijvoorbeeld ‘un film en VOis een film die getoond wordt in de taal waarin hij is opgenomen

  • HS: Hors Service (buiten dienst)


In het kort

  • numéro = N° (nummer)        
  • kilomètre = km 

Maar wat betekent :  je vais au collège "en 2 roues" ? (Ik ga naar school met de fiets)

De letter X is niet alleen de 24ste letter van het alfabet, maar ook het teken voor de onbekende in de algebra en in de uitdrukkingen “porter plainte contre X” (“klacht indienen tegen X”), “accoucher sous X” (anoniem bevallen), X fois (X aantal keer), l’École polytechnique die "l’X" wordt genoemd.

Afgekort…

Système D…« D » van… "débrouillard" (bijdehand)

  • Buitenlanders zeggen dat de Fransen ‘système D’ gebruiken om een oplossing voor een probleem te vinden. Ze worden dan "débrouillard" (bijdehand) genoemd.
  • Afkortingen zijn de specialiteit van de jeugd, bijvoorbeeld het woord cinématographe (filmprojector) is afgekort doorheen de tijd tot cinéma (film, bioscoop) en in jongerentaal zegt men vaak ciné en cinoche (bios).
  • Photo (foto) heeft photographie (fotografie) vervangen.
  • Métro (metro) heette in 1900 métropolitain (metro of stadsspoorweg).
  • Météo (het weerbericht) is door iedereen overgenomen in plaats van météorologie (weerkunde) terwijl dico door de leerkrachten gezien wordt als een te familiair woord voor dictionnaire (woordenboek). De onderwijzer test de kennis door middel van schriftelijke en mondelinge interrogations (overhoringen) die de leerlingen ook afkorten tot interro (s.o.).
  • De prof (leraren) van philo (filosofie), géo (aardrijkskunde) en math (wiskunde) hebben de bac blanc (proefeindexamen) verbeterd. De bac (eindexamen) maakt het mogelijk om je in te schrijven aan de fac (universiteit, faculteit).
  • Opgepast! Bio kan minstens twee betekenissen hebben: biologie (j’ai un cours de bio = ik heb een les bio), maar ook biografie (sa bio est publiée = zijn bio is gepubliceerd).

In kleur

"Als het leven echt rooskleurig was, zou niemand zwarte gedachten hebben." Pierre Dac
expressions


Voluit…op alle brieven…voor de postbode

Mademoiselle (Mejuffrouw) Pommier en Melle (Mej.) Poirier
Monsieur (De Heer) Cerisier en M. (M.) Pêcher
Madame et Monsieur (De Heer en Mevrouw) Prunier of Mme et M. (Dhr. & Mevr.) Oranger
22 rue Victor Hugo
59 000 Lille

 

Pied de page :

Sitemap | | webdesign by eZoulou