Accessibility options :

Langues disponibles :

Content:

Een zeer levendige taal

Panneau de Paimpol, Pempoull en breton - Photo : G. BrameIn de middeleeuwen had elke streek zijn eigen taal: Bretons, Picardisch, Normandisch… Maar toen het onderwijs dankzij Jules Ferry in 1881 verplicht werd, werd het Frans van Midden-Frankrijk de algemene taal van de Fransen.

Van Noord- tot Zuid-Frankrijk zijn er heel veel accenten. Aan de ene kant is dat net het charmante van de verschillende provincies, maar aan de andere kant vormen die accenten ook een probleem als je uit een andere streek komt, of uit het buitenland. Radio- en televisiejournalisten gebruiken de standaardtaal.

Et pour les djeuns, le Lexik des cités

Jongerentaal volgt bepaalde trends en wordt geïnspireerd door vreemde talen en muziekstijlen. Ouders zijn soms verbaasd dat ze hun eigen kinderen niet verstaan.

Het ‘verlan’ (à l’envers, achterstevoren) was de laatste jaren vrij populair in de volkse randgemeentes van grote steden. De bedoeling is de lettergrepen van een woord om te draaien, zo krijg je bijvoorbeeld: fou = ouf, bizarre = zarbi, Paris = Ripa.

bulles à remplir Vandaag de dag heeft ook de GSM  een nieuwe taal gecreëerd : de “SMS-taal”. Deze taal combineert letters en cijfers bv : 100T lees je als "santé" of Ri1 2 9 als "rien de neuf".

« Es-tu moelleux ? » c’est avoir la flemme : lui zijn… als je uit je luie zetel komt. Gedurende drie jaar hebben de jongeren uit de stad de woordenschat genoteerd, die gebruikt wordt in het trappenhuis of in de buitenwijken van de stad. Hun woordenboek, gepubliceerd onder de naam “Lexik des cités” bevat 241 uitdrukkingen die uitgelegd worden en wordt ingeleid door Alain Rey, een taalkundige, en rapper Disiz la Peste. De quoi faire “tchiper” les parents.

« Qu’est-ce qu’un dictionnaire ? C’est un grenier à mots avec pour chaque mot son mode d’emploi » Michel Tournier

"Wat is een woordenboek? Het is een zolder vol woorden met voor elk woord een handleiding." Michel Tournier

«  Un dictionnaire, c’est tout l’univers par ordre alphabétique »  Anatole France

"Een woordenboek is een heel universum op alfabetische orde." Anatole France

« Il n’y a pas de frontières pour les mots. La langue est à tout le monde. Pour elle, il n’y a pas de ministère de l’immigration »  Alain Rey

"Er zijn geen grenzen voor woorden. Taal is voor iedereen. Voor haar is er geen immigratiedienst." Alain Rey

A vos dicos !

Met de 26 letters van het alfabet en enkele kleine tekentjes (accenten, cédilles…) worden woorden gevormd die we terug vinden in een woordenboek. Elk jaar kunnen er nieuwe woorden, die vaak gebruikt worden, worden toegevoegd in alfabetische volgorde.

Het lidwoord “le” of “la”, “un” of “une” voor een zelfstandig naamwoord, duidt aan of het woord mannelijk of vrouwelijk is : la Bourgogne (de région) en le Bourgogne (de wijn).

Opmerkelijk is, dat de meeste namen van Franse kazen mannelijk zijn.

Net als in andere talen is de spelling gebonden aan strikte en vaak ingewikkelde grammaticaregels.

Dictees worden gevreesd op school, maar kunnen toch een spelletje worden tijdens wedstrijden waar  klein en groot, elk in aparte categoriën, aan deelnemen voor het plezier.

In de woordenboeken van 2008 werden verschillende nieuwe woorden toegevoegd die je vaak hoort. Ze klinken vertrouwd in de oren, zoals bijvoorbeeld “carabistouille” (flauwekul),  dat ontleend werd aan België en "pancake" dat  ontleend werd aan Canada en de Verenigde Staten, toch gebruiken de Fransen liever "crèpes".
Vaak worden technologische woorden ontleend zoals “podcaster”, enz…


Met woorden en gebaren

Saut à la corde. Illustration : B. TolluWe communiceren niet alleen met woorden, maar ook met gebaren en via oogcontact. Op die manier drukken we bijvoorbeeld onze gevoelens uit. Vaak gebruiken we ook onze handen tijdens een gesprek. Door je handen in je zakken te houden, laat je zien dat je ontspannen bent of je concentratie verliest. Als je je handen voortdurend beweegt, ben je waarschijnlijk opgewonden of enthousiast. Handen die rustig op tafel liggen of gekruist zijn, drukken dan weer een zekere rust uit.

De vijf vingers van een hand hebben elk een eigen code: een opgestoken duim is naast een teken om te liften ook een gebaar dat iets in orde is. Ook voor het cijfer1 steken we een duim omhoog. Als we de andere vingers ook nog opsteken, kunnen we tot 5 tellen.

 

Pied de page :

Sitemap | | webdesign by eZoulou