Accessibility options :

Langues disponibles :

Content:

Identiteitskaart van Frankrijk

Frankrijk is een land, een staat en een natie. 63,5 miljoen Fransen delen een grondgebied, wetten en een taal.

Door de eeuwen heen heeft de geschiedenis, gekenmerkt door oorlog en vrede, de Franse identiteit gecreëerd rond gezamenlijke waarden en symbolen.Samenleven is het kennen herkennen van de Franse wetten, de geschiedenis, de taal en  waarden zoals vrijheid, gelijkheid, solidariteit en “laïcité.

Veel buitenlanders, afkomstig uit verschillende landen, hebben, met hun werk, hun artistieke, sportieve en andere talenten bijgedragen tot de ontwikkeling van Frankrijk en de reputatie van het land als gastland.

Wat zou Frankrijk zijn zonder Marie Curie en Georges Charpak die beiden afkomstig zijn uit Polen en de Nobelprijs Fysica wonnen? Wat zou de jeugdliteratuur zijn zonder Gravin de Ségur die geboren is in Sint-Petersburg als Sophie Rostopchine en op 18-jarige leeftijd naar Frankrijk kwam? Ze publiceerde sprookjes bij de uitgeverij “Hachette” in 1857 en wordt meter van de “ Bibliothèque Rose” die zoals de “Bibliothèque Verte” beroemde jeugdboeken bevat. En wat zou Parijs zijn zonder Gustave Eiffel, geboren als Boeninckhausen in 1832 te Dijon, als zoon van Duitse ouders? In 1879 zal hij zijn naam veranderen in Eiffel, naar de Duitse regio waar zijn ouders oorspronkelijk vandaan kwamen.

Na de Tweede Wereldoorlog is Frankrijk volledig in heropbouw. De chaos maarkt plaats voor een periode van economische groei en vooruitgang die 30 jaar zal duren : “Les Trente Glorieuses”.
In 1974 veroorzaakt de aardoliecrisis een wereldwijde economische crisis met als gevolg dat de werkloosheid steeg. Sindsdien zijn in Frankrijk de vestigingsvoorwaarden voor buitenlanders van buiten Europa veel strikter geworden. De immigratie wordt nu strenger gecontroleerd. Je moet in het bezit zijn van een speciaal visum om meer dan drie maanden te studeren, werken of wonen in Frankrijk als je geen burger bent van de Europese Unie.


Franse symbolen

Drapeaux français et européen - Photo : G. BrameDe blauw-wit-rode vlag wappert naast de Europese vlag voor openbare gebouwen, zoals gemeentehuizen. Ook de “régions” hebben elk hun eigen vlag. 


Marianne met mottoVrijheid, Gelijkheid, Broederschap is het motto van Frankrijk.Je kan het terugvinden op de muntstukken van 1 en 2 euro.

Marianne - Photo : G. Brame De letters RF betekenen "République française". Dit logo van tweePostzegel Marianne met motto letters staat gegraveerd aan de ingang van openbare scholen. Marianne vertegenwoordigt de Franse Republiek. Je kunt het borstbeeld van deze vrouw terugvinden in gemeentehuizen of haar gezicht aantreffen op postzegels.

De Marseillaise is het Franse volkslied.

Op 14 juli wordt de Nationale Feestdag gevierd. Op deze dag wordt de inname van de Bastille en het feest van de federatie na de Revolutie herdacht.

Coq emblême de la France - Photo : G. BrameDe haan is één van de Franse afbeeldingen. Frankrijk is het oude Gallië, haar inwoners waren de Galliërs. Het Latijnse woord gallus betekent haan in het Frans. Hij is het officiële symbool geworden van de Franse sporters tijdens internationale wedstrijden en bovendien vind je de haan terug als windwijzer op vele kerken.

De woorden Frankrijk en Fransen zijn afgeleid van de naam van zijn oorspronkelijke bewoners: de Franken.

France en Marianne waren in de jaren '50 populaire voornamen. France kan ook een familienaam zijn. Anatole France is een bekende Franse schrijver die in 1924 overleden is. Cécile de France is een succesvolle Belgische actrice.

Overheidsorganisatie van Frankrijk

overheidsorganisatie van Frankrijk


Frankrijk heeft een bestuursvorm die aangepast is aan zijn natuurlijke grenzen : gemeente, “département”,région”, staat.
De president[Help: ] staat aan het hoofd van de Franse Republiek en benoemt de eerste minister.

Panneau Place du Parlement - Photo : G. BrameDe regering wordt gevormd door de eerste minister die de andere ministers aanduidt. De Senaat en het “Assemblée” ( de kamer) vormen samen het parlement en is de spreekbuis van de Franse bevolking.
In de Kamer van Volksvertegenwoordiging zetelen 577 afgevaardigden die direct verkozen zijn door de bevolking. De Senaat telt 321 senatoren die verkozen worden door de burgemeesters en door de afgevaardigden binnen de “ départements” en de “ régions” die «grands électeurs » genoemd worden.

In 2007 telden we 45 miljoen Franse burgers op de kiezerslijsten. Vanaf de leeftijd van 18 jaar, wanneer men als volwassene wordt beschouwd, worden de Franse jongeren automatisch ingeschreven op de kieslijst van het dorp waar de gedomicilieerd zijn. De verkiezingen vinden altijd plaats op een zondag. Je kan ook stemmen met een volmacht als je een persoon vertegenwoordigt die ook in jouw gemeente is ingeschreven.

Help:

 
 

Pied de page :

Sitemap | | webdesign by eZoulou