Accessibility options :

Langues disponibles :

Content:

Gemeentes: 36780 gemeentehuizen en burgemeesters

“Steden zijn grote families” Charles Ceyrac

Mairie de la Brévière (14) - Photo : G. BrameFrankrijk telt 36 780 steden en dorpen die het statuut van gemeente hebben. Elke gemeente heeft een gemeentehuis. De burgemeester en zijn gemeenteraad besturen de gemeente. Ze worden om de 6 jaar verkozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente. De laatste gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats op 9 en 16 maart 2008.


Stadhuis in Rouen (76) - Photo : M. Déchelette In het gemeente- of stadhuis (voor de grote gemeentes) is er een dienst waar de inwoners alle belangrijke gebeurtenissen van hun leven moeten aangeven: geboorte, huwelijk, ‘Pacs’ (samenlevingscontract), scheiding en overlijden.
Die informatie wordt in het register van Burgerlijke Stand opgenomen. In het gemeentehuis kunnen inwoners ook documenten zoals een identiteitskaart, paspoort, uittreksel van geboorteakte,enz… ophalen.

Een huwelijk is in de eerste plaats een burgerlijke stap, d.w.z. dat het paar naar het gemeentehuis gaat met ten minste twee getuigen om hun verbintenis voor de burgemeester of zijn adjunct officieel te maken. Het is ook een juridische stap. Pas daarna kan het paar eventueel voor een religieus huwelijk kiezen. In Frankrijk moeten zowel de jongens als de meisjes de wettelijke leeftijd van 18 jaar bereikt hebben om te mogen trouwen.


Op de voorgevel van het stadhuis kan je ‘République Française’ of RF en het motto van Frankrijk aflezen:

 ‘LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
(‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’)


Jeugdgemeenteraad

Iedereen weet dat jongeren goede ideeën hebben. Daarom hebben sommige steden gekozen om jeugdgemeenteraden op te richten en naar hun suggesties te luisteren om zo de kwaliteit van het gemeenschapsleven te verbeteren.

Die jonge inwoners, verkozen door hun klasgenoten, stellen projecten voor aan de burgemeester die voor iedereen nuttig kunnen zijn. Daaruit kiest de gemeenteraad de beste ideeën die hij dan samen met de jongeren uitwerkt, zodat ze zich meer verantwoordelijk voelen.

Er bestaan ook jeugdraden op departementaal en regionaal niveau en een kinderparlement: 577 kinderen worden aangesteld als afgevaardigden voor één dag en nemen de plaats in van de 577 verkozen afgevaardigden van de Nationale Vergadering. Ze stellen dan een wetsontwerp voor dat de echte afgevaardigden vervolgens onderzoeken voor ze erover stemmen.


Onderwijs is een teken van vitaliteit in een gemeente, maar jammer genoeg moeten vele kleine dorpen hun scholen sluiten wanneer er te weinig leerlingen zijn. Andere gemeentes hebben zich verenigd en samen een school opgericht. Frankrijk is laique, dit wil zeggen dat Kerk en Staat volledig onafhankelijk functioneren.

Toch is Frankrijk een land met een katholieke traditie, op het hele grondgebied zijn sinds de middeleeuwen kerken gebouwd. Vandaag worden ze minder vaak bezocht als religieuze plaats, maar deze kerken behoren natuurlijk tot het architecturale en culturele erfgoed van de gemeente.

Monument aux morts, Occagnes - Photo : G. Brame

In de meeste steden en dorpen zien we op het marktplein of op het kerkhof een monument dat hulde brengt aan de oorlogsslachtoffers van de 20ste eeuw. De namen van de soldaten die sneuvelden voor Frankrijk zijn in het monument gebeiteld en de Fransen gedenken hen twee keer per jaar: op 8 mei (het einde van de Tweede Wereldoorlog) en op 11 november (Wapenstilstand, het einde van de Eerste Wereldoorlog).

 

Pied de page :

Sitemap | | webdesign by eZoulou