Accessibility options :

Langues disponibles :

Content:

In de loop der eeuwen: grote gebeurtenissen in de geschiedenis van Frankrijk


Wie, wanneer, hoe?

Vercingetorix, Clovis, Karel de Grote, Willem de Veroveraar, Saint-Louis, Frans I, Lodewijk XIV, Napoleon, Robespierre, Jules Ferry, generaal de Gaulle… maar ook de bouwers van kathedralen, de middeleeuwse geleerden, de geletterden: Descartes, Corneille, Voltaire, Victor Hugo, de wetenschappers: Pasteur...., de landbouwers, de arbeiders... ze hebben elk op hun eigen manier de identiteit van Frankrijk gevormd.
In de loop der eeuwen hebben ze allemaal hun bijdrage geleverd aan het land, zijn waarden en cultuur. 
Het Frankrijk dat door de Kelten werd bevolkt, heette eerst Gallië. Na de overwinning op de Gallische leider Vercingetorix, vestigden de Romeinen zich er. Clovis, koning der Franken, zal ze verjagen.

Daarom herinneren de geschiedenisboeken van Frankrijk ons eraan dat de voorouders van de Fransen Kelten, Galliërs, Romeinen, Franken en later, in de 10de eeuw, Vikings waren. De Fransen zijn al van oudsher een gemengd volk.

Vanaf de 15de eeuw stimuleren de grote ontdekkingen de veroveringsgeest van de Europese landen. Frankrijk zal een deel van Afrika, eilanden van de Antillen en van de Indische oceaan, enz. koloniseren.

Jardin à la française - Photo : G. BrameLodewijk XIV, de oppermachtige zonnekoning van het kasteel van Versailles, kenmerkt de 17de eeuw. Geleidelijk aan verdedigen de geleerden, schrijvers, kunstenaars en filosofen nieuwe ideeën: vrijheid, verdraagzaamheid en gerechtigheid. Deze uitdrukking geeft de evolutie (verandering) van de mentaliteit weer en het meer “openstaan” voor dialoog en kritiek.

In 1789 demonstreert het volk op straat: dit is de Franse Revolutie.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zijn er talrijke buitenlanders met goede of slechte bedoelingen gekomen om aan de zijde van de Fransen te strijden.

Ook na 1945 wordt de immigratie van arbeiders uit Europa en Franstalig Afrika georganiseerd om het land te herbouwen en het tekort aan arbeiders, die in de oorlog gestorven zijn, op te vangen.

De historische banden tussen Frankrijk, de Maghreb (Marokko, Algerije en Tunesië),  Afrika en Franstalig Azië hebben de komst van jonge mannen, om in Frankrijk te werken, bevorderd.

Sinds de economische crisis van 1974 is de toegang tot Frankrijk voor arbeiders en hun familie streng gereglementeerd door de grote werkloosheid. Een wet van juli 2006 beperkt de immigratie. Overeenkomsten tussen landen laten wel toe dat buitenlandse studenten beurzen krijgen om hun opleiding in Frankrijk voort te komen zetten.

Panneau Rue de la liberté - rue Royale - Photo : G. BrameGedurende 20 eeuwen is de geschiedenis van Frankrijk woelig geweest en zijn de volkeren vermengd geraakt om vandaag een Franse, gemengde natie te vormen.

 

Pied de page :

Sitemap | | webdesign by eZoulou