Accessibility options :

Langues disponibles :

Content:

Achter de schermen van AsapFrance.info

 • Teksten: Geneviève Brame

De teksten van de site zijn beschermd door het auteursrecht (art. 122-5 van de wet op intellectueel eigendom). Geneviève Brame staat het gedeeltelijk kopiëren van de inhoud van de site op papier toe in het kader van schoolse of educatieve activiteiten, met de verplichte vermelding van de bron “uittreksel van de site www.asapFrance.info”.

 • Coördinatie van het project: Mireille Déchelette, met samenwerking van Emmanuel Marion en Véronique Renault, Attachees ter bevordering van het Frans in Gent, Amsterdam en Londen.
 • De enquête die bij de jongeren werd gehouden werd langs Vlaamse zijde verwerkt door Virginie Clavreul en Emilie Viry en langs Nederlandse zijde door Emmanuel Marion en Mathieu Ginod. De vertaling van het Nederlands naar het Frans werd verzorgd door Mireille Déchelette. Hartelijk dank aan de leerkrachten die de vragenlijsten hebben uitgedeeld en aan de leerlingen en studenten voor hun antwoorden.
  Giedo Custers heeft de site van Londen naar Frankrijk verplaatst en stond in voor het tijdelijk integreren van de site.
 • Technisch advies: Rémy Grenier
 • De vertaling van de site naar het Nederlands is het resultaat van de samenwerking tussen Judit Kroon, studente aan de Universiteit van Utrecht, stagiaire bij de Culturele Dienst, Maison Descartes, à Amsterdam en 40 studenten van de Lessius Hogeschool in Antwerpen, onder toezicht van hun leerkracht vertaalkunde, Winibert Segers. Daan Declerck, student aan de Hogeschool te Gent verzorgde de vertaling van alle nieuwe stukken.
 • David Whale, een inspecteur, stond in voor de vertaling van de site naar het Engels.
 • De integratie van tekst en afbeeldingen werd voor de Nederlandse versie verzorgd door Daan Declerck en door Mireille Déchelette voor de Franse en Engelse versie.
 •  AsapFrance.info heeft ook een band met Chez toi en France. Een knipoogje dus naar Béatrice Tollu en naar de uitgaven “Hachette Jeunesse”.  We bedanken ook Jörg Mailliet, die ons enkele illustraties heeft gegeven in samenwerking met Isabelle Bréant, de webmaster die ZipZapFrance op technisch vlak heeft bijgestaan.
 • De grafische vormgeving en de integratie werden toevertrouwd aan Florent Claude, eZoulou.be
 • Foto’s: Frédéric de La Mure/MAEE, Y-J. Chen/MAEE, Présidence de la République, Daniel Leroy, Geneviève en Bernard Brame, Mireille Déchelette.
 • Beheren van de site : OVH.
 

Pied de page :

Sitemap | | webdesign by eZoulou