Accessibility options :

Content:

      Gelijkheid

In Frankrijk staat het woord gelijkheid centraal in het devies Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap. Dit devies ontstond tijdens de Franse revolutie in 1789. Het eerste artikel van de Universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen op 10 december 1948 in Parijs, herinnert er ons al 60 jaar aan: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.

Het Europees Verdrag van Maastricht zorgt in 1992 voor de invoering van het Europese burgerschap. “Iedere persoon die tot één van de lidstaten behoort, is ook burger van de Unie. Het burgerschap van de Unie vult het nationale staatsburgerschap aan maar vervangt het niet.Het Verdrag van Amsterdam, van kracht sinds 1999, drukt op zijn beurt de gelijkheid tussen man en vrouw uit. In 2000 werd in Nice het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ondertekend waarin de grondrechten van de Europese Unie in zes hoofdstukken zijn ingedeeld: Waardigheid van de persoon, Vrijheid, Gelijkheid, Solidariteit, Burgerschap en Gerechtigheid.

In het derde millennium had de Europese Unie een devies nodig om het uitzonderlijke lotsbestemming van de Europese volkeren te verwoorden die geleerd hebben met elkaar om te gaan zonder hun eigenheid te verliezen. De woorden “eenheid in de verscheidenheid” werden op 4 mei 2000 in het Europese parlement in Straatsburg uitgeroepen tot het devies van de Europese Unie.

De mooie geschiedenis van dit Europees devies is eigenlijk die van 80.000 Europese leerlingen uit 15 lidstaten van de EU in 2000. Met de hulp van hun leraars en van een aantal Europese journalisten, werden ze de spreekbuis van Europa voor waarden zoals vrede, solidariteit, respect, verscheidenheid…Enkel een devies ontbrak nog! Alles samen werden 2000 motto’s bedacht. Elke nationale jury koos er 10 voor zijn land. Een Europese jury bestaande uit journalisten bekeek de 150 slagzinnen en selecteerde er 7. De uiteindelijke keuze werd gemaakt door de Grote Jury van Europese vooraanstaande figuren onder leiding van Jacques Delors, de vroegere voorzitter van de Europese Commissie. Het devies Eenheid in de verscheidenheid of In viretate concordia (in het Latijn) behoort sindsdien tot de symbolen van de Europese Unie.
 

Pied de page :

Sitemap | | webdesign by eZoulou

BXCMSNG Errors:
Warning[2] DOMElement::setAttribute() expects parameter 2 to be string, object given in /home/asapfrant/www/inc/popoon/components/transformers/i18n.php at line 105.